En cykeltur giver mulighed for at komme længere omkring og hvis du har oppakning med hjælper cykelkurv- tasker eller anhænger med at bære det.

Du har rigtig gode muligheder for at cykle i naturen. I hele Danmark og særligt langs kysterne er der et fremragende net af cykelstier og ruter, mange af dem med forskellige overnatningsmuligheder, så du nemt kan planlægge passende dagsetaper. Se hvor du må overnatte i naturen.

Hvad siger reglerne når du er på cykel?

Færdselsloven gælder også i naturen. Du må cykle på alle markveje, også selvom de privatejede.

I skove må du cykle med alle slags cykler, men kun på de stier og veje der er egnede til cykling med en almindelig cykel. Du må ikke cykle uden for veje og stier – altså heller ikke i skovbunden. Hvis skoven er privatejet, må du kun være der fra kl. 6 om morgenen til solnedgang og du skal respektere skilte, som ejeren har sat op, for eksempel lukning af skoven til kl. 7 om morgenen hvis der er pürschjagt. 

En skovejer kan sætte skilte op der indskrænker adgangen til cykling på stier, hvis cykling medfører særlige problemer for naturen.

På stranden må du ikke cykle, men der er heldigvis mange cykelstier langs kysterne i Danmark, hvor du både kan få vind i håret og nyde udsigten over havet.

Du må gerne trække cyklen henover udyrkede arealer og på stranden.

Reglerne på mountainbike 

På en mountainbike kan du opleve naturen som en legeplads med forhindringer og adrenalinudløsende udfordringer. Men selvom en mountainbike er konstrueret til at køre alle steder i terrænet, skal du blive på veje og stier. Du må ikke cykle andre steder i naturen end på veje og stier af fast karakter, og hvor man kan cykle med en almindelig cykel. Det vil sige, at du ikke må cykle på dyreveksler eller små trampestier.

Du må naturligvis heller ikke cykle på marker og heller ikke på udyrkede arealer, eks. moser, strandenge, udyrkede marker og i markskel.

Du må ikke cykle på fortidsminder, gravhøje, diger, og af hensyn til andre gæster i naturen må du ikke cykle på trapper.

I Naturstyrelsens skove er der mere end 500 kilometer mountainbikespor, der er særlig beregnet til at blive udfordret på mountainbike. De 10 mest spændende kaldes de 10 spir – se dem her.

Der er også tips til sikkerhed og gode råd til at vise hensyn til andre naturgæster på www.flinkafnatur.dk

Tag på cykeltur

Cyklistforbundet har rigtig gode værktøjer til at planlægge din cykelrute, vælge mellem ruter og nyttige tips til forberedelser og selve turen. 

Tips til cykelturen  

Danmark har tusindvis af kilometer med skønne cykelstier. Find cykelruter på udinaturenkortet.

Cykeltur på sporet

Stier på nedlagte jernbanespor er ideelle cykelruter. Her er stigningerne til at have med at gøre for hele familien. Og de fredelige og naturskønne banestier skærer ofte direkte gennem landskabet mellem byer. 

Se kort over banestier i Jylland og find gode beskrivelser af turene, naturen og kulturen undervejs

På hjemmesiden Railtrails.dk kan du finde oversigt og info, rutebeskrivelser, billeder og nyheder omkring naturstier på nedlagte jernbaner. Siden drives på hobbybasis af friluftsentusiasten Sven Århammar.