Du har stort set uhindret mulighed for at nyde vores strande og kystnaturen og fx bade, gå ture, fiske, overnatte, lave bål mv.

Færdsel på strande og kyster skal ske til fods. Det er tilladt at trække cykel, barnevogne samt for handicappede at anvende kørestole og trehjulede knallerter (dog ikke på klitfredede arealer). I nogle perioder har du også mulighed for at ride.

Her er et udpluk af de væsentligste regler som er vigtige at kende, når du oplever naturen og dyrker friluftsliv på stranden.

  • Du må færdes til fods langs stort set alle strande og klitfredede arealer, hele døgnet. Også selvom stranden er privatejet.
  • Du må opholde dig på strande og klitfredede arealer i kortere tid dvs. ikke over en dag, men det må gerne være i nattetimerne. På privatejede strande skal der mindst være 50 meter til ejerens beboelse, for at du må slå dig ned.
  • Du må overnatte på stranden, men ikke i telt o.l. Du må gerne etablere et primitivt ly eller overnatte under åben himmel. Husk, at der skal være mindst 50 meter til ejerens beboelse på privatejede strande.
  • Du må bade ved stort set alle strande. Tager du ophold på stranden, skal du huske, at der skal være mindst 50 meter til ejerens bbebbeoelse, hvis stranden er privatejet.
  • Du må samle blomster, frugter, strandkål og tang mv., langs stort set alle strande. Du må tage til eget brug - omkring en posefuld.
  • Du må lave bål og bruge kogeapparater på stranden, hvis der ikke er bevoksning. Bål kan dog være forbudt. Tjek brandlovgivningen og kommunens brandvedtægter.
  • Du må lægge din båd uden motor op på stranden, hvis du vil gøre kortvarigt ophold. Fx din kajak.
  • Du må ride på strande og klitfredede arealer fra den 1. september til 31. maj, hvis der er lovlig adgang. Det vil sige, at du skal kunne komme til stranden ad veje og stier, hvor ridning er tilladt. Du må ikke ride i bevoksninger, hvis stranden er klitfredet. På andre strande må du kun ride hen over bevoksninger for at komme til den ubevoksede del af stranden.
  • Du må gerne cykle og ride på lovligt anlagte veje langs kysten. Du må gerne køre med motorkøretøjer på nogle strækninger langs den jyske vestkyst, hvor stranden er udlagt som offentlig vej.
  • Du må gerne bade uden badetøj på strande, medmindre det udtrykkeligt er forbudt det pågældende sted. Vis hensyn til andre og husk disse gode råd ved nøgenbadning

På strande som er udlagt som have eller inddraget under erhvervsvirksomhed før 1916 eller som fungerer som have- eller forsvarsanlæg har du som udgangspunkt ikke ret til at færdes og opholde dig på. En god tommelfingerregel er, at du må færdes og opholde dig på strande, som består af sten og sand. Har stranden karakter af en have, skal du ud i vandkanten, for at du lovligt må passere.

Husk altid, at din hund skal være i snor i perioden fra den 1. april til den 30. september.

Du kan læse endnu mere om, hvad du kan og må i naturen på Miljøstyrelsens hjemmeside.

God fornøjelse.