300 engagerede deltagere har været med på Friluftsrådets workshops og adgangsregler som blev afholdt i slutningen af 2017. Både lodsejere, brugere og kommunale medarbejdere mødte talstærkt op. Nåede du ikke at få en plads, så kan du finde nyttig viden og inspiration fra workshoppen her.

Materialerne er for dig der:

  • arbejder med adgangsregler, naturformidling og naturvejledning i en af Friluftsrådets medlemsorganisationer, på naturcentre, naturskoler mv.
  • er frivillig i en forening eller klub, fx spejderleder, turleder, arrangør af naturoplevelser mv.
  • er skovejer, landmand eller godsejer og som gerne vil vide mere om, hvad folk kan og må på dine arealer.
  • arbejder med adgangssager og adgangsregler i kommuner.