Friluftsrådet holder seks workshops om adgangsregler i november og december 2017, og du har mulighed for at komme med.

Workshoppen giver en grundlæggende indføring i de regler og bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven og adgangsbekendtgørelsen, som regulerer offentlighedens adgang til naturen, potentielle konfliktområder, relevante cases mv. Du bliver samtidig undervist i en metode til at forstå og arbejde med reglerne. Du får altså konkret viden med hjem, som du kan bruge i dit arbejde, i din organisation/forening eller klub.

Deltager du på vegne af en af Friluftsrådets medlemsorganisationer eller lokale kredse, forventer vi, at du bringer din viden i spil i din organisation og til jeres medlemmer.

Workshoppen er for dig, der:

 • arbejder med adgangsregler, naturformidling og naturvejledning i en af Friluftsrådets medlemsorganisationer, på naturcentre, naturskoler mv.
 • er frivillig i en forening eller klub, fx spejderleder, turleder, arrangør af naturoplevelser mv.
 • er skovejer, landmand eller godsejer og som gerne vil vide mere om, hvad folk kan og må på dine arealer.
 • arbejder med adgangssager og adgangsregler i kommuner.

I kan maks deltage to personer pr. kommune/organisation/forening/kreds mv.

Oplægsholder:

Chloe Rubin

cand.jur i Naturforvaltning og Fuldmægtig i Miljøstyrelsen.

Workshoppen faciliteres yderligere af chefkonsulent Anker Madsen og konsulent Louise Skou Grindsted fra Friluftsrådet.

Datoer for workshops

Alle workshops foregår fra kl 16-19. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Vi melder de eksakte steder for afholdelse ud i løbet af oktober måned.

Region Sjælland, centralt i Sorø

 • 14. november

Frist for tilmelding er 1. november.

Region Hovedstaden, København

 • 23. november. Friluftsrådet
  Scandiagade 13, 2450 København SV

Frist for tilmelding er 9. november.

Region Nordjylland, centralt i Aalborg

 • 28. november, Nordjylland (Aalborg)

Frist for tilmelding er 14. november.

Region Midtjylland, centralt i Skanderborg

 • 29. november, Midtjylland (Skanderborg)

Frist for tilmelding er 15. november.

Region Syddanmark, centralt i Kolding

 • 30. november, Syddanmark (Kolding)

Frist for tilmelding er 16. november.

Region Hovedstaden, København

 • 7. december, Friluftsrådet
  Scandiagade 13, 2450 København SV

Frist for tilmelding er 23. november.

Temaer for workshoppen:

På workshoppen får du en indføring i regler for færdsel opdelt på følgende aktiviteter:

 • Til fods
 • På cykel
 • Med hund
 • Til hest
 • Med kano eller kajak
 • Diverse former for ophold
 • Organiserede aktiviteter og færdsel i grupper
 • Lovsamling og metode til at forstå og arbejde med adgangsreglerne.

Sådan tilmelder du dig:

Send en mail til Anne Christiansen, Friluftsrådet på:

E-mail: tilmeld@friluftsraadet.dk

Skriv hvilken workshop du gerne vil deltage i. Fristen for tilmelding er senest 14 dage før den pågældende workshop.

Der bliver serveret let forplejning under workshoppen.

Det er gratis at deltage. Vi fakturerer 500 kr. ved udeblivelse, så husk at melde afbud. Bliver du forhindret i at deltage, er du velkommen til at give din plads videre til en anden, men giv os besked. Afbud skal senest ske 24 timer før workshoppen på tilmeld@friluftsraadet.dk.