Det er Friluftsrådet der står bag kampagnen. Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90 foreninger. Friluftsrådets medlemsorganisationer har det til fælles, at deres aktiviteter handler om natur, miljø eller friluftsliv, men derudover kan de have mange forskellige interesser i at bruge og opleve naturen. Glæden ved friluftslivet og de mange muligheder for oplevelser, som naturen giver, er udgangspunktet for Friluftsrådets arbejde. Friluftsliv forudsætter, at vi har varieret natur og rent miljø, og derfor er bæredygtighed et nøgleord for Friluftsrådets virke.

En lang række organisationer, myndigheder og foreninger er med til at samarbejde om kampagnen og sprede dens budskaber. Vores samarbejdspartnere er:

 • Landbrug & Fødevarer
 • Miljøstyrelsen
 • Dansk Skovforening
 • Naturstyrelsen
 • Kommunernes Landsforening

 • Cyklistforbundet
 • Danmarks Civile Hundeførerforening
 • Danmarks Fritidssejler Union
 • Danmarks Jægerforbund
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Dansk Firmaidrætforbund
 • Dansk Hanggliding og Paragliding Union
 • Dansk Islandshesteforening
 • Dansk Orienterings - Forbund
 • Dansk Vandrelaug
 • Danske Naturister
 • Danske Skov- og Landskabsingeniører & Have- og Parkingeniører.
 • De Gule Pigespejdere
 • Det Danske Spejderkorps
 • DGI
 • DIF
 • DOF
 • Efterskoleforeningen
 • FDF
 • KFUM-Spejderne i Danmark
 • Landbo Ungdom
 • Landsforeningen Bifrost
 • Natur og Ungdom
 • Naturvejlederforeningen i Danmark
 • NOAH
 • Roskilde orienteringsklub
 • Ungdomsringen