I offentligt ejede skove har du bedre muligheder for at opleve naturen og dyrke friluftsliv end i de skove, som er privatejede. Du må færdes og opholde dig i både offentligt- og privatejede skove, hvis du lovligt kan komme frem til skoven ad stier og veje uden at passere skilte, der forbyder adgang. Når du skal ind i skoven, må du kun passere stengærde, jordvolde eller hegn, hvis der er en åbning. Færdsel skal ske til fods eller på cykel, og handicappede må anvende kørestole, også trehjulede knallerter.

Oplev mere i offentligt ejede skove
Her er et udpluk af de væsentligste regler om, hvad du må i offentligt ejede skove. God fornøjelse.

 • Du må færdes til fods, cykle og gøre ophold døgnet rundt.
 • Du må færdes til fods overalt i skoven, både på veje og stier og i skovbunden. Du må dog ikke færdes i haver, på dyrkede arealer, på gårdspladser eller hvor der er hegnet. 
 • Du må gøre ophold, hvis der er mindst 50 meter til beboelsesbygninger.
 • Du må cykle og køre på trehjulede knallerter på alle egnede veje og stier.
 • Du må overnatte i telt på lejrpladser, primitive overnatningssteder og i særlige friteltningsskove. Du må også overnatte direkte i skovbunden på liggeunderlag, i sovepose, i hængekøje eller under regnslag.
 • Du må bruge åben ild eller kogeapparater ved bålpladser eller i friteltningsskove.
 • Du må bade i skovens vandløb og søer.
 • Du kælke og løbe på ski på veje, stier og i skovbunden.
 • Du må skøjte og færdes på is, med mindre andet fremgår af skiltning.
 • Du må samle nødder, bær, svampe, frø, kogler, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav fra skovbunden til eget forbrug. Du må samle omkring en posefuld.
 • Du må ride på asfalterede veje, stenlagte veje, på grusveje over 2,5 meter og på andre veje og stier, hvis ejeren har givet tilladelse. Du må også ride i skovbunden undtagen på dyrkede arealer, i unge bevoksninger, på gravhøje eller andre fortidsminder.
 • Du må gerne være nøgen i skoven, men vis hensyn til andre og læs mere om reglerne, som Naturstyrelsen præciserede i 2016.

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde. Skovene kan også blive lukket under kraftige storme eller i tørre sommerperioder med fare for brand.

Oplev mere i privatejede skove
Her er et udpluk af de væsentligste regler om hvad du må i privatejede skove. God fornøjelse.

 • Du må færdes til fods og og cykle på egnede veje og stier i private skove fra kl. 6 til solnedgang.
 • Du må gøre ophold på veje og stier, hvis der er mindst 150 meter til beboelses- og driftsbygninger.
 • Du må kun færdes til fods og opholde dig i skovbunden, hvis du har spurgt ejeren om lov.
 • Du må samle nødder, bær, kogler, svampe, blomster, urter, grene, kviste, mos og lav, hvis du kan nå dem fra stier og veje. Du må tage til eget brug - omkring en posefuld.
 • Du må kun overnatte i private skove med ejerens tilladelse.
 • Du må kun tænde bål, bruge kogeapparater eller andre åbne ildsteder i private skove med ejerens tilladelse.
 • Du må ride på private fællesveje, der fører gennem skoven. Ellers kræver ridning altid ejerens tilladelse. Flere privatejede skove har ridekortordninger. Du kan læse mere på Dansk Skovforenings hjemmeside.
 • Det er kun tilladt at markedsføre og annoncere arrangementer i privatejede skove – uanset arrangementets størrelse – hvis du har anmeldt aktiviteten til ejeren senest 14 dage før, du annoncerer.

Det er ikke tilladt at færdes i indhegnede bevoksninger, indhegnede klitter, rørbevoksninger, planteskoler, arealer med landbrugsafgrøder, udyrkede arealer, haver og gårdspladser, der ligger inde i skoven.

Hvis skoven er under 5 hektar, må skovejeren lukke den af for offentligheden. Hvis ikke der er skilte, som begrænser eller forbyder færdsel og ophold, må du selvfølgelig gerne være der.

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.

Du kan læse endnu mere om, hvad du kan og må i naturen på Miljøstyrelsens hjemmeside.