Kom og bliv klogere på, hvad du må i naturen, når Friluftsrådet sammen med Dansk Skovforening og Landbrug & Fødevarer inviterer til Damarks største quiz om adgangsregler. Der er præmier på højkant.

Når vi bruger naturen, er der nogle regler som er vigtige at kende. Med dem i baghovedet kan du få endnu flere oplevelser i naturen og samtidig vise hensyn til naturen, dens ejere og andre gæster. Så kom og deltag i en spændende workshop om adgangsregler på Naturmødet i Hirtshals, hvor du kan quizze med og få viden om alt fra reglerne for ridning og lukning af skove ved jagt til færdsel på udyrkede arealer og overnatning i naturen.

Workshoppen finder sted på Naturmødet i Hirtshals fredag den 25. maj fra kl 13 - 15 på workshopscenen.

Vi kender ikke reglerne

Mange ved ikke, hvad vi kan og må i naturen, og det har flere konsekvenser.

”Det er fantastisk, at så mange danskere elsker at bruge naturen. Men folk tror, at de må mindre, end de rent faktisk må. Derfor går vi glip af unikke naturoplevelser sammen med familien, vennerne eller med vores forening, og det ærgerligt,” siger Lars Mortensen, Friluftsrådets formand.

Vi må nemlig mere i naturen, end de fleste tror- men bruger ikke mulighederne. Simpelthen fordi vi ikke ved, at det er lovligt.

Desværre betyder den manglende viden også, at nogle kommer til at overtræde loven og på den måde færdes på områder, hvor der ikke er lovlig adgang:

”Det handler i virkeligheden om fælles respekt for hinanden. Som repræsentant for landmændene vil jeg gerne slå på tromme for, at danskerne kommer ud og oplever den fantastiske natur på landet og får en unik oplevelse,” siger Lone Andersen, viceformand for Landbrug & Fødevarer og fortsætter: ”Hvis folk er i tvivl om, hvad de kan og må på privat grund, så kan man jo altid spørge dem, der bor der.”

”Det er især reglerne for privatejede arealer, som folk har dårligst kendskab til. Og det vil vi gerne være med til at gøre noget ved”, fortæller Niels Iuel Reventlow fra Dansk Skovforening. Den største del af Danmarks naturareal er nemlig privatejet.

Friluftsrådets kampagne Oplev Mere – Brug Naturen skal i løbet af de næste år øge danskernes viden om, de mange fantastiske muligheder der er for at opleve naturen. Kampagnen skal samtidig give danskerne konkrete viden om, hvordan man viser hensyn til naturen, hinanden og lodsejerne.