Oplev Mere - Brug Naturen er kampagnen for dig:

 • der bruger naturen. Når du bruger naturen, er der nogle regler, som er vigtige at kende. De giver dig og andre mulighed for at få flere oplevelser og for at vise hensyn til naturen, dens ejere og andre brugere.
 • der er skovejer, landmand eller godsejer og som gerne vil vide mere om, hvad folk kan og må på dine arealer.
 • der arbejder med adgangsregler, naturformidling og naturvejledning i en af Friluftsrådets medlemsorganisationer, i kommuner, på naturcentre, naturskoler mv. Ved at deltage i kampagnen, kan du blive klogere på adgangsreglerne og være med til at sprede kampagnes budskaber.
 • der er frivillig i en forening eller klub, fx spejderleder, turleder, arrangør af naturoplevelser mv. Du kan få materialer og viden, som du kan bruge i din forening/klub.

Læs mere om, hvad du kan og må i naturen.

Læs mere om, hvordan du kan være med i kampagnen.

Fakta og baggrund

Her kan du læse om vores undersøgelse og om kampagnens opbygning.

Vi må mere, end vi tror
Fra flere undersøgelser ved vi, at mange danskere ikke kender til reglerne for at færdes og opholde sig i naturen. Rigtig mange, ved derfor ikke, hvad de må i naturen. Og det har flere konsekvenser. For det første går folk glip af naturoplevelser sammen med familien, vennerne, under motionsture eller når de dyrker friluftsliv i en forening eller i skoleregi mv. Vi må nemlig meget mere i naturen, end vi tror- men bruger ikke mulighederne. Simpelthen fordi vi ikke ved, at det er lovligt. For det andet kan det desværre også betyde, at nogle kommer til at overtræde loven og genere dem der ejer naturen eller andre brugere.
 
Kend reglerne - nyd naturen
Derfor sparker Friluftsrådet kampagnen Oplev Mere – Brug Naturen igang, som over de næste år skal øge danskernes viden om, de mange fantastiske muligheder der er for at opleve naturen. Kampagnen skal samtidig give danskerne konkrete viden om, hvordan man viser hensyn til naturen og dens ejere.

Bag kampagnen står også Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening og en lang række friluftsorganisationer. Læs mere om, hvem der står bag.

Om undersøgelsen

Friluftsrådet har fået foretaget en helt ny undersøgelse af danskernes kendskab til reglerne for at færdes og opholde sig i naturen. Undersøgelsen viser, at det er stort set alle befolkningsgrupper, der ikke kender reglerne, og at der er sket et markant fald i danskernes kendskab siden en tilsvarende undersøgelse, som Frank Søndergaard, professor fra Københavns Universitet gennemførte i 2009.

Kendskabet er lavest blandt:

 • personer mellem 18-34
 • personer der er i naturen mindre end én gang om måneden

Det er især reglerne for privateejede arealer, som folk har dårligst kendskab til. Og det skal der gøres noget ved, for det er nemlig den største del af Danmarks naturareal, der er privatejet. Undersøgelsen viser dog, at personer der er medlem af en friluftsforening/klub har lidt bedre styr på, hvad man kan og må på privatejede arealer end personer, som ikke har et medlemskab. I forhold til offentligt ejede arealer har de to grupper nogenlunde samme kendskabsgrad.

Eksempelvis er det:

 • kun 40 pct. der ved, at det er tilladt at færdes til fods og cykle på veje og stier i privatejede skove
 • kun 43 pct. der ved, at det er tilladt at cykle på markveje
 • kun 41 pct. der ved, at det er tilladt at færdes til fods på privatejede strande
 • kun 26 pct. der ved, at det er tilladt at gøre ophold og bade på privatejede strande, hvis der er mere end 50 meter til beboelse
 • kun 53 pct. der ved, at det er tilladt at færdes i skovbunden i offentligt ejede skov
 • kun 48, 3 pct. der ved, at det er tilladt at færdes i offentligt ejede skove om natten.

Undersøgelsen er foretaget blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i august 2016 via panelet userneeds. Resultaterne bakkes op af tilsvarende undersøgelser fra 2015, 2009 og 1994.

Download hovedkonklusioner fra undersøgelsen.

Hvornår fik vi adgang til naturen?

De første lovfæstede regler i moderne tid om offentlig rekreative adgang til den danske natur blev indført i 1917, hvor offentligheden fik adgang til de statsejede skove og visse fredede strande. Det var dog ikke lovligt at tage ophold på strandende. I 1937 blev der givet adgang til alle strande og alle offentligt ejede skove, og i 1969 blev adgangen til skovene udvidet til privatejede skove større end 5 ha og udyrkede arealer. Samtidig blev det lovligt at tage ophold på strande. Og endelig blev der i 1992 givet offentlig adgang til fods og på cykel på anlagte og befæstede stier i det åbne land, ligesom det blev tilladt at cykle på stier og veje i private skove. I 2004 blev naturbeskyttelsesloven revideret, og i den forbindelse blev befolkningens adgangsret yderligere udvidet.

Kampagnens opbygning

Oplev Mere- Brug Naturen løber frem til sommeren 2018 og er støttet med 2. mio. kr af udlodningsmidler til friluftsliv. Kampagnen består af to dele:

 • en medie- og presseindsats målrettet den brede befolkning og med fokus på de overordnede regler for at færdes og opholde sig i naturen. Det er eksempelvis regler om, hvor må jeg cykle, hvor må jeg dyrke motion, hvor må jeg vandre, hvor må jeg klatre på væltede træstammer med mine børn, hvor må jeg bade, hvor må jeg overnatte mv.
 • en undervisningsindsats målrettet sekretariatspersoner i Friluftsrådets medlemsorganisationer, kredse, ansatte i kommuner samt skovejere og landmænd. Deltagerne vil få et dybdegående kendskab til regler og bestemmelser i naturbeskyttelsesloven samt Mark- og Vejfredsloven, relevante afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet, potentielle konfliktområder mv.