Her er et udpluk af de væsentligste regler for sejlads på havet. Vi håber, du får inspiration og lyst til at opleve mere.

  • På havet har du som udgangspunkt lov til at færdes frit, så længe du overholder sejladsforskrifterne. De gælder for alle fartøjer på vandet - også robåde, kanoer og kajakker.
  • Vær dog opmærksom på, at stat, politi og kommune kan regulere muligheden for at sejle, surfe eller ro på havet. Tjek derfor altid de lokale regler før, du begiver dig ud.

Du kan finde mere information om lokale regler på de fleste kommuners hjemmesider. Der er normalt også begrænsninger for sejlads i Natur- og Vildtreservater. Du kan se reglerne for sejlads i  Natur- og vildtreservater her,  hvor der fx kan være forbud mod sejlads i yngletiden, forbud mod surfing eller hurtig sejlads med motor.

Landgang og ophold

  • Du må overnatte på offentligt ejede overnatningspladser. Du må også overnatte på stranden, men ikke i telt. Du må gerne sove under et beskedent ly eller under åben himmel. Husk, at der skal være mindst 50 meter til ejerens beboelse, hvis stranden er privatejet.
  • Du lægge din båd uden motor op på stranden, hvis du vil gøre kortvarigt ophold.

Læs mere om, hvordan du kan opleve mere på stranden.

Vandscootere

  • Du må sejle på vandscooter, når der er mindst 300 meter til kysten. Du må selvfølgelig gerne sejle frem og tilbage fra 300 meter zonen, men det skal foregå vinkelret på kysten og med en hastighed på max 5 knob.
  • Du må ikke sejle i Natura 2000 områder, vildtreservater eller fredede områder.
  • Se vandscooterbekendtgørelsen

Se på et kort, hvor vandscooter er forbudt

Analyse af udfordringer for sejlads på havet

Friluftsrådet har i 2016 lavet en analyse af udfordringer for sejlads på havet og i havne. Analysen peger på en række udfordringer og kommer med konkrete anbefalinger til Friluftsrådets og medlemsorganisationernes videre arbejde med at forbedre mulighederne for den rekreative færdsel på havet og i havne. Du kan læse analysen her.