Her er et udpluk af de væsentligste regler som er vigtige at kende, når du oplever naturen og dyrker friluftsliv på veje, stier, markveje og udyrkede arealer i det åbne land. Du kan for eksempel cykle, vandre, løbe, plukke blomster, og nogle steder må du også ride.

Vi håber, du får lyst og inspiration til at komme ud og opleve mere.

Veje og stier i det åbne land

 • Du må færdes til fods og cykle på veje og stier i det åbne land hele døgnet, også på markveje. Handicappede må anvende kørestole, også trehjulede knallerter. Markveje er ofte vejen til oplevelser i naturen. De forbinder fx landeveje med skove og strande og er derfor vigtige for at kunne opleve naturen og dyrke friluftsliv.
 • Du må ride på veje og stier med mindre ejeren har skiltet imod det.

Ejeren kan forbyde adgang med skiltning, hvis:

 • Det i særlig grad generer privatlivets fred.
 • Det generer den erhvervsmæssige udnyttelse af området.
 • Der er behov for at beskytte plante- og dyreliv.

Udyrkede arealer
Udyrkede arealer er fx heder, enge, klitter inde i landet, moser og overdrev. Når du skal skelne mellem dyrkede og udyrkede arealer, så tænk på, om arealet er i drift. Hvis ja, så er det højst sandsynligt et dyrket areal.

Privatejede udyrkede arealer

 • Du må færdes til fods, trække cyklen, barnevognen og anvende trehjulede knallerter på (ikke indhegnede) udyrkede arealer fra kl. 6 til solnedgang.
 • Du må opholde dig på udyrkede arealer, når der er mere end 150 meter til bygninger. Det er ikke tilladt at slå telt op.
 • Du må færdes til fods på indhegnede arealer, hvis der ikke er græssende dyr. Adgang er kun tilladt gennem låger, led og lignende. Der er ikke adgang, hvis ejeren har forbudt det ved skiltning.
 • Det er ikke tilladt at færdes på dyrkede marker, heller ikke brakmarker, stubmarker eller marker, som ikke er sået om vinteren. I praksis kan det være svært at skelne mellem eksempelvis brakmarker, enge og overdrev. Er du i tvivl, så spørg ejeren om lov.

Offentligt ejede udyrkede arealer

 • Du må færdes til fods, trække cyklen, barnevognen og anvende trehjulede knallerter på udyrkede arealer hele døgnet.
 • Du må opholde dig på udyrkede arealer, når der er mere end 50 meter til bygninger. Det er ikke tilladt at slå telt op.
 • Du må færdes til fods på indhegnede arealer, også hvis der er græssende dyr. Adgang er kun tilladt gennem låger, led og lignende.
 • Det er ikke tilladt at færdes på dyrkede marker, heller ikke brakmarker, stubmarker eller marker, som ikke er sået om vinteren. I praksis kan det være svært at skelne mellem eksempelvis brakmarker, enge og overdrev. Er du i tvivl, så spørg ejeren om lov.

Det er muligt for ejeren midlertidigt at forbyde adgang til veje og stier i det åbne land og udyrkede arealer på dage:

 • Hvor der holdes selskabsjagt (organiseret jagt med et større antal deltagere)
 • I perioden 16. maj til 15. juli fra kl 6 til kl 7, når der er bukkejagt.
 • Hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.

Du kan læse endnu mere om, hvad du kan og må i naturen på Miljøstyrelsens hjemmeside

God fornøjelse.