Med kampagnen Oplev Mere- Brug Naturen vil vi gerne fortælle dig, hvordan du kan opleve og bruge vores fantastiske natur endnu mere. Det er gratis, og de fleste steder holder naturen åben døgnet rundt. Du kan for eksempel cykle, vandre, løbe, svømme, sejle, plukke blomster, lave bål og overnatte.

Vi kender ikke reglerne
Fra flere undersøgelser ved vi, at mange danskere ikke kender til reglerne for at færdes og opholde sig i naturen. Derfor er der mange, som ikke ved, hvad de kan og må i naturen. Og det har flere konsekvenser. For det første at mange ikke bruger flere af de fantastiske muligheder, vi har for at opleve naturen. Simpelthen fordi de ikke ved, at det er lovligt. For det andet kan det desværre også betyde, at nogle kommer til at overtræde loven og genere dem der ejer naturen.

Offentlig eller privat
Reglerne for hvad du kan og må i naturen er ofte forskellige afhængig af om naturområdet er offentlig eller privatejet. Og det er faktisk ikke altid let at vide. En god tommelfingerregel er at se efter de røde pæle, som er placeret på Naturstyrelsens arealer. Hvis der er røde pæle, er du fx i en offentlig ejet skov. I privatejede skove er der ofte grønne skilte ved indgangen. Langs kysten er det også en god ide at kigge efter skiltning. Det er dog langt fra alle steder, at der er skilte som viser ejerforholdet.

Respekter skilte
Det er vigtigt altid at respektere skilte, også selvom du tvivler på deres rigtighed. Hvis du finder skilte, som efter din opfattelse er ulovlige, eller hvis du oplever, at adgangen til et ellers åbent område er forhindret, skal du kontakte din kommune. Du kan også kontakte en medarbejder i Friluftsrådets sekretariat.

Læs mere om, hvad du har af muligheder, hvis din færden hindres.

Spørg ejeren om lov
Ejeren kan give lov til mere, end det lovgivningen foreskriver. Det kan derfor altid betale sig at spørge om lov til at færdes på en anden mands jord. Spørg altid, hvis du er i tvivl. En venlig henvendelse giver ofte et positivt resultat.

Du kan finde kontaktoplysninger på alle lodsejere vi a følgende hjemmeside:

  1. Gå ind på hjemmesiden: https://www.ois.dk/
  2. Zoom ind på kortet til du ser den ejendom, som du ønsker ejerens navn på
  3. Enten indtaster du kommunenavn og adresse eller også placerer du markøren på skoven/det ønskede areal og venstreklikker
  4. På skærmen kommer spørgsmålet: ”Ønsker du ejendommen xxxxx vist i OIS?”
  5. Tryk ”OK” og oplysningerne vises
  6. Ofte står der kun et navn, men ingen telefonnumre e.l., men dette vil som regel kunne findes via www.krak.dk

 

Vis hensyn
Husk altid at vise hensyn til naturen, skov- og landbrugsproduktionen og til den private ejendomsret samt at respektere de skilte, du møder på din vej.