Naturen skal opleves. Og det har vi heldigvis gode muligheder for i Danmark. Med kampagnen Oplev Mere- Brug Naturen vil vi gerne fortælle dig, hvordan du kan opleve vores fantastiske natur endnu mere, og hvordan du kan vise hensyn og undgå at gøre noget, der ikke er lovligt. Det er gratis at bruge naturen, og de fleste steder holder den åben døgnet rundt. Du kan for eksempel cykle, vandre, løbe, svømme, sejle, plukke blomster, lave bål og overnatte.

Vi kender ikke reglerne
Fra flere undersøgelser ved vi, at mange ikke kender reglerne for at færdes og opholde sig i naturen. Derfor er der mange, som ikke ved, hvad vi må i naturen. Og det har flere konsekvenser. For det første går vi glip af naturoplevelser. Simpelthen fordi vi ikke ved, at det er lovligt. For det andet kan det desværre også betyde, at nogle kommer til at overtræde loven ved at færdes på områder, hvor der ikke er lovlig adgang.

Offentlig eller privat?
Reglerne for hvad du kan og må i naturen er ofte forskellige afhængig af, om naturområdet er offentligt- eller privatejet. Og det er faktisk ikke altid let at vide.
En god tommelfingerregel er at se efter:

 • Skilte eller røde pæle med Naturstyrelsens logo, som er placeret ved indgangen til Naturstyrelsens arealer. Så er du fx. i en offentligt ejet skov.
 • Grønne skilte med regler for adgang, som ofte er placeret ved indgange til privatejede skove.
 • Skilte langs kysten, der angiver om stranden er offentligt- eller privatejet. Det er dog langt fra alle steder, at der er skilte, som viser ejerforholdet.

Skilte i naturen
Hovedreglen er, at du skal respektere skilte, du møder i naturen. Også selv om du tvivler på, om de er lovligt opsat. Møder du fx et skilt med teksten "Adgang forbudt", må du ikke fortsætte. Der er dog nogle undtagelser, hvor du som udgangspunkt gerne må gå eller cykle videre:

 • Møder du et skilt med teksten "Privat vej" eller "privat strand" siger det kun noget om ejerforhold og ikke, om du må færdes der eller ej. Her må du altså gerne fortsætte.
 •  Møder du et skilt med teksten "Adgang forbudt for uvedkommende" må du som udgangspunkt også gerne fortsætte. Teksten siger nemlig ikke, at du er uvedkommende.

Hvis du møder skiltning, som efter din opfattelse uretmæssigt begrænser din færden, eller hvis du oplever, at adgangen til et ellers åbent område er forhindret, kan du kontakte kommunen. Du kan også kontakte en medarbejder i Friluftsrådets sekretariat. Læs mere om, hvad du har af muligheder, hvis din færden hindres.

Ophold vs. kortvarigt ophold
I kampagnens materiale kan du flere steder læse om dine muligheder for at opholde dig i naturen - fx overnatte, lave bål, spise madpakke, ligge på stranden mv. Lovgivningen skelner mellem ophold og kortvarigt ophold. Et kortvarigt ophold må ikke vare mere end en dag, men må gerne finde sted om natten. Et ophold må vare mere end en dag.

Stier og veje
I kampagnens materiale kan du flere steder læse om dine muligheder for at færdes til fods og cykle på stier og veje fx i skove og på landet. De stier og veje, som du må færdes på, skal være permanente menneskeskabte færdselsbaner. Det er derfor ikke tilladt at færdes til fods eller cykle i dyreveksler, dvs. stier som vildtet har lavet. Flere steder kan du også læse om, at du kun må cykle på egnede veje og stier. Som udgangspunkt skal du selv tage stilling til, om stien eller vejen er egnet til cykling med mindre ejeren på forhånd har forbudt det ved skiltning.

Organiserede aktiviteter
Du skal søge om tilladelse til organiserede aktiviteter i offentligt- og privatejede skove (dog ikke Naturstyrelsens skove), hvis deltagerantallet overstiger 30. Skoleklasser, spejdere, vandrere ol. skal søge om tilladelse, hvis deltagerantallet overstiger 50. Erhvervsarrangementer, sportsarrangementer, aktiviteter der kræver afmærkning, organiserede aktiviteter i nattetimerne mv. kræver altid ejerens tilladelse, også selvom deltagerantallet ikke overstiger 30.

Offentlige arrangementer der ikke kræver ejerens tilladelse skal anmeldes til ejeren mindst 14 dage før arrangementet finder sted. På den måde får ejeren mulighed for at forbyde arrangementet, fx hvis der er jagt i skoven, intensivt skovningsarbejde eller hvis det kolliderer med et andet arrangement. Kravet om anmeldelse gælder dog kun i det omfang ejeren er til at finde fx via www.ois.dk eller ved at kontakte kommunen.

I Naturstyrelsens skove er organiserede aktiviteter tilladte. Du skal kun søge om særlig tilladelse, hvis aktiviteter på en eller anden måde påvirker den almindelige skovgæsts oplevelse i skoven, skovens dyr og planter eller skovdriften. Det gælder f.eks. aktiviteter som støjer eller som skal afmærkes f.eks. et cykel- og orienteringsløb eller hundetræning. Du kan læse mere om, hvilke aktiviteter der kræver tilladelse på Naturstyrelsens hjemmeside. 

Der gælder ikke krav om tilladelse til organiserede aktiviteter på veje og stier i det åbne land samt på strande og klitfredede arealer.

Spørg ejeren om lov
Husk at ejeren gerne må give lov til mere end, der står i loven. Det kan derfor altid betale sig at spørge om lov til at færdes på en anden mands jord. Spørg altid, hvis du er i tvivl. En venlig henvendelse giver ofte et positivt resultat.

Du kan finde kontaktoplysninger på alle lodsejere vi a følgende hjemmeside:

 1. Gå ind på hjemmesiden: https://www.ois.dk/
 2. Zoom ind på kortet til du ser den ejendom, som du ønsker ejerens navn på
 3. Enten indtaster du kommunenavn og adresse eller også placerer du markøren på skoven/det ønskede areal og venstreklikker
 4. På skærmen kommer spørgsmålet: ”Ønsker du ejendommen xxxxx vist i OIS?”
 5. Tryk ”OK” og oplysningerne vises
 6. Ofte står der kun et navn, men ingen telefonnumre e.l., men dette vil som regel kunne findes via www.krak.dk

Vis hensyn
Husk altid at vise hensyn til naturen, andre brugere, erhvervsmæssige aktiviteter og til den private ejendomsret. Tag dit affald med dig og ryd ordentlig op, hvis du har lavet bål eller andre aktiviteter. Hunde er velkomne i naturen, men skal holdes i snor. De eneste undtagelser er i særlige hundeskove, på strande i perioden 1. oktober- 31. marts samt på veje og stier i det åbne land.

Du kan læse mere om regler og muligheder på Miljøstyrelsens hjemmeside.