Karen Ellemann 

Miljøminister i perioden i 2010 og 2011. Folketingsmedlem for Venstre og i dag minister for ligestilling og minister for nordisk samarbejde.

"Vi skal kende reglerne og tage hensyn. Det skal ikke være sådan, at man afholder sig fra at gå igennem et område, fordi man tror, man ikke må. Omvendt skal man selvfølgelig heller ikke have bål og vild fest på stranden, hvor der er boliger i nærheden."

Læs interview med Karen Ellemann

 

Kirsten Brosbøl

Miljøminister i perioden 2014-2015. Folketingsmedlem for Socialdemokratiet. 

"Alle danskere skulle have mulighed for at komme ud i naturen. Særligt var det vigtigt for mig som miljøminister at bruge naturen som social løftestang, fordi naturen kan så meget. Både terapeutisk, som læringsrum og som ramme om fællesskaber” 

Læs interview med Kirsten Brosbøl

 

Eva Kjer Hansen

Miljø- og Fødevareminister i perioden juni 2015-februar 2016. Folketingsmedlem for Venstre. 

"Der ligger en vigtig opgave i at formidle og dele glæden ved naturen netop til dem, der ikke kommer ud af sig selv, så de opdager mulighederne og den velvære naturen kan give"

Læs interview med Eva Kjer Hansen 

 

 

Ida Auken 

Miljøminister fra 2011 til 2014. Folketingsmedlem for Radikale Venstre. 

"Vi har adgang mange steder, langs hele kysten og også i private skove. Det er en god demokratisk tradition, at vi deler værdien af naturen med hinanden. Og vi hjælper fra samfundets side jo også til at betale for den"

Læs interview med Ida Auken

Christian Rabjerg Madsen 

Valgt ind i Folketinget i 2015 og miljøordfører for Socialdemokratiet. Bruger naturen aktivt omkring Kolding, hvor han bor. 

"Det er en smuk og vigtig tanke: naturen i vores land er ikke forbeholdt dem, der kan betale for at købe deres egen. Det er noget vi er fælles om, at glæde os over”.

Læs interview med Christian 

 

Trine Torp 

Medlem af Folketinget for SF, hvor hun blandt er miljøordfører og naturordfører. Valgt ind i 2015 og opstillet i Nordsjælland. 

”Vi skal værne om de ting naturen giver, som er så svære at værdisætte. Det at blikket kan bevæge sig langt ud i en uendelig horisont uden, at der er bygninger og alt muligt andet man skal forholde sig til".

Læs interview med Trine Torp

 

Mette Abildgaard 

Miljøordfører for Konservative Folkeparti. 

"Jeg kan godt komme i tvivl om reglerne, og jeg tror, der er behov for at vi får større viden om det. Det er så ærgerligt, hvis det er det, der afholder os fra at komme mere ud i naturen" 

Læs interview med Mette Abildgaard

Lone Dybkjær 

Miljøminister i VKR-regeringen 1988-1990. Mangeårigt medlem af Folketinget for Radikale Venstre og sidenhen EU-parlamentariker.

Connie Hedegaard 

Connie Hedegaard var konservativ miljøminister i perioden 2004-2009. Hun er forhenværende EU-kommissær og klima- og energiminister og er i dag formand for den grønne tænketank Concito. 

"

Christian Poll 

Valgt ind i Folketinget i 2015 og miljøordfører for Alternativet. Tidligere medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.