Hvis vi kender reglerne og ved hvorfor de er, som de er, får vi større forståelse for naturen og respekt, når vi færdes derude. Forståelsen for, hvorfor reglerne i naturen er som de er, er helt afgørende for Trine Torp, der har været SFs naturordfører og miljøordfører, siden hun blev valgt ind i folketinget i 2015.

”Jo mere vi ved om naturen, jo større forståelse har vi også for, at man skal kende og overholde reglerne. Hvis der er lukket for adgang i et område, og man får forklaringen, at det er på grund af ynglende fugle, så vil langt de fleste mennesker jo gerne gøre det. Ligesom når jeg for eksempel ved, at grunden til, at jeg skal holde min hund i snor i naturen, faktisk er at løse hunde forstyrrer dyrevildtet” siger Trine Torp.

Viden om naturen og hvordan vi beskytter den, hænger for hende tæt sammen med at benytte naturen. Som tidligere orienteringsløber kender hun fornemmelsen af at opleve diversiteten i naturen helt tæt på og nærstudere landskabet med små vandløb, grusgrave og skift i træbevoksningen.

”Interessen for aktiviteter i naturen og i at passe på den hænger sammen for mig. Som orienteringsløber færdes man inde mellem træerne og, vil nogen sige, forstyrrer naturen. Men det er altså de samme mennesker, der er med til at registrere dyreliv og kortlægge forandringer i naturen” siger hun.

”Jo mere vi ved om naturen, jo større forståelse har vi også for, hvorfor man skal kende og overholde reglerne".

Vi skal værne om den natur, vi har

I det hele taget er Trine Torp optaget af at værne om naturen og mulighederne for at færdes der. Hun efterlyser større naturområder, der hænger sammen og sætter stor pris på at kunne gå en tur langs stranden i Nordsjælland helt uden at møde forhindringer. Men til gengæld få rigeligt med frisk vind i håret og få oplevelsen af et meget forskelligartet landskab med klitter, blomstrende lyng på heden, skov og hav.

”Vi skal værne om de ting naturen giver, som er så svære at værdisætte. Det at blikket kan bevæge sig langt ud i en uendelig horisont uden, at der er bygninger og alt muligt andet man skal forholde sig til. Det har stor mental værdi at have sådanne steder med fred og ro” siger hun. Hun er ikke fortaler for at ophæve strandbeskyttelsen, så der kan bygges tæt på vandet.

”Kysten og den fri adgang er noget særligt i Danmark. Man skal ikke rejse meget rundt i Europa for at se hvor begrænset adgang er i naturen. Det skal vi være på vagt overfor. Vi har jo ikke så meget natur i Danmark og derfor er det utroligt vigtigt, at vi passer på den, vi har” siger Trine Torp.