Som miljøminister satte Ida Auken danskernes brug af naturen på den politiske dagsorden med en ambition om en national friluftsstrategi. Flere skulle få øjnene op for, hvad naturen giver os mennesker og at den kan bruges i nye sammenhænge, for eksempel som alternativ til både klasseværelse og sygeseng.

Generelt er Ida Auken optaget af, at flere skal have glæde og gavn af naturen så de også får et personligt forhold til den. Selv bor hun i byen, men nyder alligevel naturen hver dag.

”Jeg nyder den lillebitte natur, der er plads til i byen og i min have. Det gør jeg hver dag, og det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes, vi skal trække natur og friluftsliv ind i byen, fordi det giver så meget livskvalitet og glæde” siger Ida Auken. Det åbne landskab oplever hun mest, når hun nyder en blæsende gåtur i sommerhuset eller fra cykelsadlen, når hun dyrker landevejscykling om sommeren. 

Vi skal trække natur og friluftsliv ind i byerne, fordi det giver så meget livskvalitet og glæde Ida Auken

Gode muligheder…

Ida Auken mener, at danskerne har gode muligheder for at bruge den fælles natur, og at der er fundet en god balance mellem at beskytte naturen og få lov at benytte den.

”Vi har adgang mange steder, langs hele kysten og også i private skove. Det er en god demokratisk tradition, at vi deler værdien af naturen med hinanden. Og vi hjælper fra samfundets side jo også til at betale for den,” siger hun.   

men ikke nok natur

Til gengæld mener hun ikke, at der er nok natur i Danmark, og der er heller ikke tilstrækkelig forståelse for, at naturen ikke er noget, der kan tages for givet.

”Vi mangler natur. Vores natur er under et voldsomt pres af både landbrug og byudvikling. De mange andre gode ting vi gør, har desværre nogle konsekvenser for naturen. Og den bliver altså ikke ved at være der. Vi bliver nødt til at passe på den, ligesom vi passer på andet, der hører med til Danmark og det at være dansk” siger hun.

”Det er så vigtigt, at folk forstår, at naturen ikke bare er der. Den er simpelthen ikke noget vi kan tage for givet. Vi skal passe på den, vi har den kun til låns. Derfor skal vi bruge den fornuftigt og kende reglerne” slutter hun.